Cennik

Cennik Przedszkola na rok 2018/19

  1. Wpisowe: 500 zł - płatne z góry przy zapisach

Wpisowe to bezzwrotna opłata gwarantująca dziecku miejsce w placówce uiszczana z chwilą przyjęcia dziecka do placówki. W cenę wliczone są m.in. koszty ubezpieczenia dziecka, podręczników, materiałów dydaktycznych.

  1. Abonament miesięczny - [płatny z góry, do 5-go każdego miesiąca]. Przedszkole jest płatne przez cały rok (12 miesięcy).
  2. Koszty abonamentu naliczane w zależności od ilości godzin przebywania dziecka w placówce (przedszkole jest otwarte od 7.00 do 17.00):

- pobyt od godz. 7.00 do 15.00: 400zł/m-c

- pobyt od godz. 7.00 do 17.00: 500 zł/m-c

 

W ramach czesnego proponujemy:

- zajęcia obejmujące podstawę programową w godz. od 8.00 do 13.00

- zajęcia dodatkowe realizowane po godz. 14-tej

- język angielski 2 x w tygodniu

- język  włoski  2 x w tygodniu

- rytmikę z elementami tańca

- gimnastykę

- zajęcia teatralne

- profilaktykę logopedyczną

- zajęcia plastyczne

- zajęcia matematyczno-logiczne

- religię.

 

Cennik Żłobka na rok 2018

  1. Wpisowe: 300 zł - płatne z góry przy zapisach, to bezzwrotna opłata gwarantująca dziecku miejsce w placówce uiszczana z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.
  2. Abonament miesięczny - [płatny z góry, do 5-go każdego miesiąca], zgodnie z umową.
  3. Koszty abonamentu naliczane w zależności od ilości godzin przebywania dziecka w placówce (przedszkole jest otwarte od 7.00 do 17.00):

- pobyt od godz. 7.00 do 14.00: 540zł/m-c

- pobyt od godz. 7.00 do 17.00: 650 zł/m-c

 

Uwaga: Od 01.01.2019

- wpisowe: 300

- pobyt od godz. 7. 00-14.00: 600 zł

- pobyt od godz. 7.00 do 17.00: 700 zł

N.B. Zmiana ceny nie obejmuję umów w toku.

 

Wyżywienie 11 zł/dzień: 1 i 2 śniadanie, obiad 1 i 2 danie, podwieczorek.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:

BANK ZACHODNI WBK S.A. 71 1090 2590 0000 0001 2193 9844

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844