Oratorium- katolicka opieka i wychowanie

Oratorium Jana Pawła II przy ul. bpa Pelczara 25 w dzielnicy Gdynia - Wiczlino (wejście od ul. Ojca Pio) to miejsce wzrostu duchowego dla dzieci i młodzieży. W naszych cotygodniowych  spotkaniach znajdujemy miejsce na modlitwę, zabawę, naukę, wzajemną pomoc.

Założyciel  Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła – św. Antoni Maria Zaccaria – całe swoje krótkie życie (36lat) poświęcił dziełu odnowy duchowej, aby jego podopieczni stali się „wielkimi świętymi”. W oratorium organizowane są zajęcia wspomagające formację chrześcijańską i wzrost wiary. Organizacja i opieka duchowa jest sprawowana przez Siostry Anielanki i kapłanów z Parafii p.w. św. Józefa Sebastiana Pelczara zgodnie z KALENDARZEM SPOTKAŃ ORATORIUM.

Udział w zajęciach Oratorium jest bezpłatny.

Oratorium działa jako bezpłatna świetlica dla dzieci od 7 r.ż. Dzieci, które należą do chórku mogą przyjść przed lub po próbie.

 

 

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844