Patron Zgromadzenia

Duchowość  św. Antoniego Marii Zaccarii

Święty Paweł Apostoł był dla św. Antoniego Marii mistrzem w miłości i pójściu za Chrystusem, przewodnikiem i inspiratorem w odnowie życia chrześcijańskiego  i  kościelnego. Antoni  nieustannie czytał jego listy, karmiąc nimi swoją medytację i modlitwę. U Apostoła Narodów nie tylko szuka inspiracji dla swojego nauczania, ale uczynił z niego wzór życia wewnętrznego i oddania się duszom, utożsamiając się z nim w kluczowych momentach swojego życia. Odkrywa na nowo charakterystyczne elementy nauczania Pawłowego: powołanie do świętości, walka z letniością, metoda stopni na drodze do doskonałości, pozyskiwanie innych dla Chrystusa, prymat miłości.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844