Personel i Dyrekcja

s. Renata Kuzar ASP – od 1995r. należy do Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła.  Ukończyła Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie kierunek teologia uzyskując tytuł magistra, podczas pobytu we Włoszech pracowała w Domu Rekolekcyjnym w Segni (RM), później w Instytucie św. Pawła w Rzymie była odpowiedzialna za duszpasterstwo dzieci i młodzieży, uczyła w szkole, była animatorem misyjnym,  współpracowała z Ruchem Młodzieży Zachariańskiej jako lokalny animator. Po powrocie do Polski ukończyła studia w zakresie edukacji  elementarnej  i terapii pedagogicznej oraz podjęła pracę w Gdyni jako nauczyciel  w Zespole Szkół nr 15, w Pierwszej Szkole Społecznej oraz w Zespole Szkół nr 7. Obecnie dyrektor, wychowawca oddziału przedszkolnego, prowadzi terapię pedagogiczną, rytmikę i język włoski.

s. Magdalena Kijowska ASP – od 1991 roku należy do Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła. Ukończyła Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii a następnie licencjat kanoniczny w zakresie teologii biblijnej. Na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie ukończyła studia magisterskie z literatury i języków obcych. Podczas pobytu we Włoszech (Segni k. Rzymu) pracowała jako nauczyciel w Instytucie św. Pawła w Rzymie. Przebywając w Mediolanie pracowała jako nauczyciel i była przez 7 lat wice-dyrektorem Instytutu św. Pawła – placówki oświatowej obejmującej  żłobek, przedszkole, szkołę podstawową i liceum oraz akademik dla studentek. Po powrocie do Polski w 2005 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, zarządzania w oświacie, logopedii, wczesnego wspomagania oraz uzyskała kwalifikacje w zakresie kynoterapii (dogoterapii). Aktualnie (od 2005) pracuje jako nauczyciel i logopeda w SP nr 37 w Gdyni. W 2013 roku otrzymała z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni. W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne, kynoterapię, wczesne wspomaganie i język angielski.

 

 

Pies terapeutyczny

Bashan Dominium Tory – ustawicznie szkolony pod okiem doświadczonego tresera Macieja Szwencer oraz otoczony regularną opieką weterynaryjną w gabinecie lek. wet. Magdaleny Janaszkiewicz- Przyjemskiej. Wielokrotny zwycięzca Wystaw Krajowych i Międzynarodowych w Polce i zagranicą. Uzyskał tytuły Championa Polski, Championa Litwy i Interchampiona.  W Związku Kynologicznym zdał egzaminy PT I i PT II. Pracuje z dziećmi w zakresie edukacji i terapii od 2012 roku.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844
 
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]