Przedszkole

 Przedszkole „Anioła Stróża”  przy ul. bpa Pelczara 25 w Gdyni (Wiczlino) to niepubliczna placówka oferująca katolickie wychowanie i opiekę dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Mieści się w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Cisza, czyste powietrze i możliwość korzystania z darów przyrody w otoczeniu stawów, z dala od zgiełku miasta, to największe zalety tej okolicy.
Nasze działania opierają się na wielowiekowej tradycji Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła.

Zapewniamy troskliwą kadrę pedagogiczną wyspecjalizowaną w opiece nad dziećmi. Edukacja dzieci i młodzieży to główne zadanie Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła, dlatego zarówno Siostry pracujące w przedszkolu, jak  i personel, ciągle kształcą się, aby odpowiedzieć na nowe wymagania jakie spotykają w codziennej pracy.

Budynek przedszkola został zaprojektowany, wykonany i wyposażony, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki rozwoju. Placówka dysponuje przestronnymi, estetycznymi i przytulnymi pomieszczeniami  (400m2) o wysokim standardzie. Hol zabaw jest doświetlony światłem naturalnym ogrodu wewnętrznego.  Przedszkole jest wyposażone w nowoczesne i atestowane zabawki, które wspomagają twórcze myślenie dziecka i rozwijają jego wyobraźnię. Są one bezpieczne i posiadają atesty.  Sale są przestronne (70m2), doświetlone światłem naturalnym,  wszystkie  meble  są dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych. W salach wydzielono sanitariaty zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi. Placówka posiada zewnętrzny plac zabaw. Dzieci wchodzą i wychodzą z przedszkola przez dużą i wygodną szatnię. Placówka spełnia wszystkie wymagania Sanepidu i Straży Pożarnej. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Gdyni postanowieniem Nr 197/PG/2013 z dn. 17.09.2013.

Celem naszych działań jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej MEN oferujemy naukę dwóch języków obcych: angielskiego i włoskiego, rytmikę. Oferujemy również  szeroki zakres pomocy terapeutycznej: psychologa, logopedy, dogoterapeuty, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz terapię pedagogiczną, aby usprawnić obszary zaburzone i zapobiegać wadom rozwojowym.  W przedszkolu funkcjonują dwie grupy liczące do 25 dzieci, zróżnicowane wiekowo, co wspiera naturalne warunki rozwoju emocjonalnego, umysłowego i społecznego dzieci.

Godziny pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku 7:00-17.00

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844