Regulamin Oratorium

Podczas spotkań uczestnik zajęć w Oratorium ma obowiązek:

 1. Przestrzegać wskazówek i zarządzeń Kierownika Oratorium.
 2. Systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach.
 3. Dbać o porządek i czystość w pomieszczeniach Oratorium.
 4. Zgłaszać zauważone nieprawidłowości Kierownikowi Oratorium lub Animatorom.
 5. Być posłusznym Animatorom i odnosić się do nich z szacunkiem.
 6. Być koleżeńskim wobec innych i nie sprawiać innym przykrości.
 7. Dbać o kulturę języka i nie używać wulgarnych słów.
 8. Korzystając ze sprzętu rekreacyjnego, dla celów porządkowych, poprosić Animatorów o wydanie sprzętu (gry, karty, piłki, itd..). Po zakończeniu gry zwrócić pobrany sprzęt. Warunkiem wydania sprzętu jest przynależność do Oratorium.
 9. W przypadku uszkodzenia lub zguby będą wyciągnięte następujące konsekwencje:
 • upomnienie
 • zwrot sprzętu lub należności za sprzęt
 • zakaz wstępu do oratorium
 • powiadomienie rodziców bądź opiekunów uczestnika oratorium
 • powiadomienie władz porządkowych (Policja, Straż Miejska)
 • bądź inny prawny sposób egzekwowania należności w przypadku naruszenia dóbr materialnych Oratorium.
 1. Spożywać posiłki w kąciku barowym.
 2. Zwyczajnie Oratorium jest otwarte w SOBOTĘ 09.00 – 13.00 zgodnie z KALENDARZEM SPOTKAŃ ORATORIUM. Z racji duszpasterskich godziny otwarcia Oratorium mogą być zmienione.
 3. W razie niezachowania powyższych punktów Regulaminu może zostać poproszony o opuszczenie terenu Oratorium. Mogą Zostać wezwani Rodzice. W szczególnych przypadkach możesz zostać ukarany ZAKAZEM WSTĘPU do Oratorium oraz przebywania na terenie przed Oratorium.
 4. Na terenie Oratorium (pomieszczenia, plac przed wejściem) obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych palenia papierosów oraz innych używek, przynoszenia oraz zażywania narkotyków oraz środków odurzających, używania niestosownych słów i wulgaryzmów (np. przeklinania).
 5. Niedozwolone jest także używanie przemocy fizycznej, psychicznej oraz grożenie komukolwiek na terenie Oratorium, boiskach oratoryjnych oraz placu wokół Kościoła.
 6. Wszystkie sprawy sporne, dotyczące niniejszych zasad, rozstrzyga Kierownik Oratorium. Również tylko Kierownik może interpretować ten regulamin.
 7. Każdy Członek Oratorium po zapoznaniu się z wyżej wymienionym regulaminem podpisuje odpowiednio przygotowaną deklarację o przestrzeganiu tego regulaminu.  Taką deklarację podpisują również rodzice, w przypadku niepełnoletności Członka Oratorium.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844
 
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]