Świadectwa Powołanych

„ o Panie, to Ty na mnie spojrzałeś

Twoje usta dziś wyrzekły me imię ”

 

„W ramionach Chrystusa”

„Na imię mam Leonora. Urodziłam się 23 lata temu w Kosowie. Tam się wychowałam i uczęszczałam do szkół. Mówić, że moje powołanie oznacza być „w ramionach Jezusa”, jeśli nie brzmi retorycznie, to wydaje mi się zbyt mocnym- czuję  moją niegodność i moją małość, dlatego przy Nim jestem małym, delikatnym kwiatem, a jednak  Pan Jezus pomógł mi zrozumieć, że mimo tego wszystkiego (mimo mojej niegodności,) jestem dla Niego bardzo ważna i znaczę dla Niego więcej niż cokolwiek innego. Wiem, że On kocha mnie miłością bezmierną, miłością wyjątkową i chcę całą sobą tę miłość odwzajemnić. Czuję, że chcę- bezgranicznie i bezmiernie pójść za Nim. On oddał swe życie także za mnie…a ja?! Łaska powołania jest święta i bezcenna. Czuję, że On chcę mnie całej absolutnie dla siebie: nie mogę Mu się oprzeć. Jego wołanie usłyszałam wcześnie- kiedy jeszcze byłam dziewczynką. Im bardziej chciałam „zgubić” ten głos, tym bardziej był on słyszalny. Czułam się zmieszana, a ten głos nieustannie wracał i kiedy go słyszałam, nie mogłam znaleźć spokoju w niczym. Tylko dzięki modlitwie udało mi się znaleźć wewnętrzny ukojenie i zrozumieć czego Pan chce dla mnie. Lata mojej młodości, to czas spotkań z wieloma osobami, które swoimi dobrymi radami bardzo mi pomogły, a nade wszystko: czas codziennego „rozmawiania” z Panem- udało mi się wreszcie odkryć piękny projekt, jaki Jezus przeznaczył dla mnie: chciał mnie całą, dla siebie, na zawsze! Przyjmując to zaproszenie, oddałam się w dobre ręce osób, które mądrze i dobrze  umiały mnie wprowadzić na drogę życia duchowego. Podjęłam spontanicznie decyzję o opuszczeniu moich bliskich, z którymi byłam naturalnie bardzo związana i wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Anielanek św. Pawła, które od lat pracowały w Prizren. Nie zawiodłam się: Pan jest przy mnie i pomaga mi-dzień po dniu podążać w „Jego ramionach” aż do końca drogi, którą mi przeznaczył. Jak wielka wdzięczność wydobywa się z głębi mego istnienia za cudowny dar powołania. I jak bardzo bym chciała, by wielu młodych mogło usłyszeć ten głos i całkowicie odpowiedzieć na zamiary Bożej miłości, jakie Bóg ma wobec każdego z nich, aby każdy mógł się stać głosicielem Chrystusowej Ewangelii w tym środowisku w którym żyje. Jak wielkiego pokoju doświadczamy i radości kiedy zdobywamy się na to, by powiedzieć Bogu swoje „tak”.

                                                                                                                                                                                          Leonora Ndrecaj(Prizren)

image002

„Oto przychodzę do Ciebie, który mnie tak mocno pokochałeś- Jezu Najmilszy! Pokochałam Ciebie i znalazłam: odtąd na zawsze Cały Jesteś Mój i ja cała należę do Ciebie!”. Jak niezmierną radością jest poczuć się częścią Kościoła Żyjącego, częścią naszego Zgromadzenia, które pokochałam, odkąd dane mi je było poznać; które wskazało i zaprowadziło mnie na tę najpiękniejszą z dróg: służenia z całą wiernością Panu. W tym dniu, który jest dla mnie tak wielkim świętem, chciałabym w radości wykrzyknąć całemu światu, wszystkim młodym: Póki jest Ewangelia na świecie, póty jest nadzieja.  Prawo miłości, które Chrystus przyniósł na świat nie dotarło jeszcze wszędzie . Pan potrzebuje nas, swoich kruchych stworzeń, dlatego nas wzywa, dlatego nas powołuje do naśladowania!”. Trwać bezczynnie po tym wszystkim, co On uczynił dla nas? Absolutnie  nie! Chcę służyć Kościołowi i Zgromadzeniu tak, jak Pan tego zechce. Od dziś pragnę być niczym prosty instrument w Jego rękach. „Naszą radością jest spełniać Twoją wolę!”. Powierzam się opiece naszej Niebieskiej Pani, przybyłej do Albanii z tytułem Matki Dobrej Rady; oby pomagała mi utrzymać ten sam entuzjazm i tę radość, które dziś stały się moim udziałem, we wszystkich- także tych trudnych momentach mojego życia.

 

                                                                                             w dniu swoich pierwszych ślubów  Angelica(Anielanka) Domenica
Scutari ( Albania )

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844
 
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]