Żłobek

Żłobek „Anioła Stróża” przy ul. bpa Pelczara 25 w Gdyni (Wiczlino) to niepubliczna placówka oferująca katolickie wychowanie i opiekę dla dzieci od 1 r.ż. do 3 lat. Jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła. 

Został wpisany do Rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdynia. Żłobek jest placówką niepubliczną realizującą cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od ukończenia 12-tego miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. W ramach opieki żłobek realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Podstawę wychowania w żłobku stanowi katolicka wizja człowieka oraz katolicki system wartości. Celem żłobka, jako placówki katolickiej, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym w duchu wychowania chrześcijańskiego, oraz gwarantowanie możliwości codziennego spotkanie z Bogiem jako Stwórcą i Miłością będące drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie. Żłobek wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi stawiając za wzór Najświętszą Rodzinę.

Placówka spełnia wszystkie wymagania Sanepidu i Straży Pożarnej. 

Celem naszych działań jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.

Godziny pracy żłobka: od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844
 
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]