Żłobek

Подать заявку на кредит онлайн истории

Новая суета о подаче заявки на кредит онлайн

Некоторые кредиторы также будут запрашивать залог при финансировании. Поэтому необходимо сравнить различные ставки по автомобильным кредитам на рынке, прежде чем соглашаться на один. Просто подать заявку на плохую кредитную личную ссуду онлайн. Возможно та кже использовать кредит для погашения ваших текущих долгов. Поэтому, если у вас есть несколько займов, важно, чтобы вы погасили некоторые из них и увеличили коэффициент DTI. Личный кредит на плохой кредит может также служить лекарством для лечения плохой кредитной истории.

Żłobek „Anioła Stróża” przy ul. bpa Pelczara 25 w Gdyni (Wiczlino) to niepubliczna placówka oferująca katolickie wychowanie i opiekę dla dzieci od 1 r.ż. do 3 lat. Jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła. 

Został wpisany do Rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdynia. Żłobek jest placówką niepubliczną realizującą cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od ukończenia 12-tego miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. W ramach opieki żłobek realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Podstawę wychowania w żłobku stanowi katolicka wizja człowieka oraz katolicki system wartości. Celem żłobka, jako placówki katolickiej, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym w duchu wychowania chrześcijańskiego, oraz gwarantowanie możliwości codziennego spotkanie z Bogiem jako Stwórcą i Miłością będące drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie. Żłobek wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi stawiając za wzór Najświętszą Rodzinę.

Placówka spełnia wszystkie wymagania Sanepidu i Straży Pożarnej. 

Celem naszych działań jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.

Godziny pracy żłobka: od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844
 
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]