Cennik

Nasz cennik jest transparentny i dostosowany do różnych potrzeb rodziców i dzieci. Posiadamy ofertę dla przedszkola i żłobka w ramach czesnego, oraz dodatkowe zajęcia. Szczegółowy cennik dostępny jest w naszej placówce oraz na stronie internetowej.

balony

Cennik Przedszkola obowiązuje od 1.01.2024

Wpisowe: 600 zł - płatne z góry przy zapisach.

Wpisowe to bezzwrotna opłata gwarantująca dziecku miejsce w placówce, uiszczana z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.
W cenę wliczone są m.in. koszty ubezpieczenia dziecka, podręczników i materiałów dydaktycznych.

Płatność za czesne i wyżywienie z góry do 10-go każdego miesiąca.

Koszt czesnego: 1000 zł.
Przedszkole jest płatne przez 11 miesięcy.
Dwunasty miesiąc jest wakacyjny zgodnie z kalendarzem pracy Placówki.
Przedszkole jest czynne w dni robocze od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi z Kalendarza Dni Wolnych.
Od 1.09.2024 czesne wynosi 1100 zł

Odbiór dziecka po godzinach pracy placówki: 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Cennik Żłobka obowiązuje od 1.01.2024

Wpisowe: 400 zł - płatne z góry przy zapisach.

Wpisowe to bezzwrotna opłata gwarantująca dziecku miejsce w placówce, uiszczana z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.

Czesne i wyżywienie płatne z góry, do 5-go każdego miesiąca.

Koszt czesnego: 1450 zł.
W przypadku gdy dziecko jest zapisane w trakcie miesiąca, opłata za pierwszy miesiąc jest niższa.
Żłobek jest płatny przez 12 miesięcy, w sierpniu opłaty procentowo niższe w zależności od ilości dni otwarcia placówki.
Żłobek jest czynny w dni robocze od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi z Kalendarza Dni Wolnych.
Dla osób, które korzystają z dofinansowania 400+ kwota jest obniżona o wartość dofinansowania.
Od 1.09.2024 czesne wynosi 1600 zł.

Odbiór dziecka po godzinach pracy placówki: 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Wyżywienie dla Żłobka i Przedszkola

Dieta zwykła 16 zł / dzień
1 śniadanie 3 zł
Obiad 10 zł
Podwieczorek 3 zł

Dieta bezmleczna, bezglutenowa, bez białka krowiego: +1 zł / dzień.
Zmiany ceny podajemy z miesięcznym wyprzedzeniem.

Koszt zajęć dodatkowych płatnych w przedszkolu

Zasady:
Zajęcia grupowe są odpłatne również w przypadku nieobecności dziecka.
Zwroty są tylko w przypadku nieobecności prowadzącego. 
Jeśli zostanie ustalony termin zastępczy, to nie będzie zwrotów.
Zajęcia odbywają się od października do czerwca.
Jeśli grupa nie osiąga min. uczestników to zajęcia zostaną zlikwidowane.

Koszt pojedynczych zajęć  
Ciastolina 10 zł
Zajęcia taneczne (45 min.) 15 zł
Zajęcia sportowe z elementami karate (45 min.) 15 zł
Zajęcia z języka angielskiego 28 zł

Płatności

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: 

SANTANDER BANK 71 1090 2590 0000 0001 2193 9844

Możliwość indywidualnych ustaleń w przypadku rodzeństwa w żłobku i przedszkolu oraz rabatu.

Preferujemy płatności elektroniczne, ale na prośbę Rodzica możemy przyjąć płatność gotówką.

Koszty dodatkowych atrakcji: teatrzyk, pokazy, itp. odpłatne w Administracji gotówką. Opłata będzie wskazana na ogłoszeniu.