Oferta edukacyjna przedszkola w ramach czesnego

Nasze przedszkole oferuje bogaty program edukacyjny, który jest w pełni zawarty w czesnym.

Realizujemy podstawę programową MEN, która obejmuje szeroki zakres tematów i umiejętności, które dzieci zdobywają w trakcie pobytu w naszej placówce.

W ramach czesnego oferujemy również naukę języka angielskiego i włoskiego, co daje naszym podopiecznym możliwość rozwijania kompetencji językowych od najmłodszych lat.

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki z elementami tańca, które rozwijają koordynację ruchową i poczucie rytmu.

W naszej ofercie znajdują się również zajęcia gimnastyczne, które pomagają w prawidłowym rozwoju fizycznym dzieci.

dzieci siedzą na trawie

Zajęcia plastyczne i matematyczno-logiczne rozwijają kreatywność i umiejętności analityczne.

Dodatkowo prowadzimy profilaktykę logopedyczną, która pozwala na wczesne wykrywanie i korekcję ewentualnych problemów z mową.

Wszystko to, w połączeniu z nauką religii, tworzy kompleksową ofertę edukacyjną, która jest w pełni zawarta w czesnym.