Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła

Historia

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła założone zostało we Włoszech w 1535 roku. Założycielem był św. Antoni Maria Zaccaria. Świętemu Antoniemu szczególnie bliski był św. Paweł Apostoł, którego listy stanowiły dla niego pokarm duchowy oraz źródło, z którego czerpał inspirację do przeprowadzenia reformy w Kościele.

W 1533 roku w Mediolanie we Włoszech, założył męską wspólnotę zakonną Kleryków Regularnych św. Pawła, znanych jako Barnabitów, dążąc do odnowienia wiary w społeczeństwie. Rok później powstała wspólnota żeńska Anielanek św. Pawła, której celem było współdziałanie z męskim zgromadzeniem.

W XIX wieku wspólnota zaczęła podupadać. Jednakże Opatrzność Boża przygotowała odrodzenie tego zakonu. W 1879 roku proboszcz parafii w Lodi, ojciec Pius Mauri wraz z innym kapłanem postanowili, że potrzebna jest obecność sióstr zakonnych w parafii. Zamiast sprowadzać istniejące zgromadzenie, postanowili reaktywować Anielanki. Jednak początkowo wspólnota nie poświęcała się apostolatowi. Dopiero w 1926 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej, siostry powróciły do pierwotnego aktywnego charakteru.

Zgromadzenie Anielanek św. Pawła jest obecne we Włoszech, w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, w Polsce, Kosowie, Albanii, Brazylii, Chile, RD Konga, Rwandzie, na Filipinach i w Indonezji.

Działalność

Siostry poświęcają się kształceniu i wychowaniu chrześcijańskiemu dzieci i młodzieży. Organizują działalność edukacyjną w postaci przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów, zajmują się katechezą, a także są opiekunami grup młodzieżowych, przeważnie w obrębie działalności parafialnej. Na terenie misji zajmują się pomocą dzieciom i seniorom z najbiedniejszych rodzin, oferując głównie dziewczętom i kobietom kształcenie zawodowe. W Polsce Siostry zarządzają przedszkolem i żłobkiem "Anioła Stróża", będącym jedyną placówką tego zgromadzenia w kraju.

Duchowość

Zgromadzenie cechuje się też nabożeństwem do Eucharystii i do Chrystusa Ukrzyżowanego, uważanego za prawdziwego Mistrza, do którego należy doprowadzić bliźnich. Pobożność eucharystyczna i częsta Komunia Święta jest siłą apostolstwa sióstr. Czcią otaczana jest również Maryja jako Matka Bożej Opatrzności. Dzieła apostolskie wspólnoty są inspirowane przez Maryję, która w swoim życiu była wzorem matczynej miłości, z której powinni czerpać wszyscy, którzy przyłączają się do apostolskiej misji Kościoła.

O naszej placówce

dzieciaki

Przedszkole i żłobek “Anioła Stróża” to niepubliczna placówka, która oferuje katolickie wychowanie i opiekę dla dzieci od 1 do 6 roku życia.

Nasza placówka mieści się w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co daje nam możliwość korzystania z darów przyrody, z dala od zgiełku miasta.

Zapewniamy troskliwą kadrę pedagogiczną wyspecjalizowaną w opiece nad dziećmi. Celem naszych działań jest dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.